GIA CONG MAT BICH THEO YÊU CẦU , mặt bích, co , tê, bầu giảm, ống thép

MAT BICH GIA RE, cung cấp mặt bích, gia công mặt bích, co, tê, bầu giảm, ống thép

Danh mục

Mã: Co 90độ UPVC
Mã: Co 90độ CPVC
Mã: Tê ren áp lực
Mã: Bầu giảm CPVC
Mã: Bầu giảm hàn inox
Mã: Bầu giảm lệch tâm ASTM
Mã: Thép tấm chống trượt, thép tấm gân
Mã: Bảng Tra Thép Hình I . H . U . V . L
Mã: THÉP HỘP ĐEN – THÉP HỘP MẠ KẼM