GIA CONG MAT BICH THEO YÊU CẦU , mặt bích, co , tê, bầu giảm, ống thép

MAT BICH GIA RE, cung cấp mặt bích, gia công mặt bích, co, tê, bầu giảm, ống thép

Danh mục

Dự án

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, tỉnh Bình Thuận

Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 101,43 ha + Đã cho thuê: 40,5 ha ( 40 % đất công nghiệp) + Diện tích đất công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng cho thuê: 60,153

  • Chi tiết
  • Khu công nghiệp Bình Minh, Vĩnh Long

    Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 60ha + Đã cho thuê: 43 ha ( 43 % đất công nghiệp) + Diện tích đất công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng cho thuê: 50 ha

  • Chi tiết
  • KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, TỈNH LONG AN

    Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 130 ha + Đã cho thuê: 34 ha ( 26 % đất công nghiệp) + Diện tích đất công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng cho thuê: 60 ha

  • Chi tiết