GIA CONG MAT BICH THEO YÊU CẦU , mặt bích, co , tê, bầu giảm, ống thép

MAT BICH GIA RE, cung cấp mặt bích, gia công mặt bích, co, tê, bầu giảm, ống thép

Danh mục

Sản phẩm

Mã: Mặt bích DIN 2655 PN25
Mã: Mặt bích DIN 2542 PN16
Mã: Mặt bích DIN 2642 PN10
Mã: Mặt Bích Ansi # 150 Slip On
Mã: Mặt Bích Thép
Mã: Van Bướm Tay Gạt - Trung Quốc
Mã: Van Bướm Tay Quay - Trung Quốc
Mã: Van Cửa Ty Chìm
Mã: Van Cửa Ty Nổi
Mã: Van 1 chiều lá lật mặt bích
Mã: Van 1 Chiều Bướm
Mã: Khớp Chống Rung Mặt Bích